מחיר רגיל: 229 ₪

Special Price 183 ₪

פיינל סייל! 1+1 על כל האתר לא כולל נעלי קדס ופריטים עד 49 ש"ח

 

תקנון האתר

הגדרות

 1. "האתר" – אתר האינטרנט www.sneakpeek.co.il
 2. "החברה" – סניק פיק ע.מ 066542846
 3. "כתובת/מחסני החברה" – ת.ד 14222 אשדוד, מיקוד 7704101.
 4. "המוצרים" – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה, לרבות בגדים, תיקים, נעליים, תכשיטים, אקססוריז, מוצרי טיפוח וכיו"ב.
 5. הלקוח – כל אדם העושה שימוש באתר לרבות גלישה באתר, רכישת מוצרים, הרשמה לאתר ו/או הרשמה לניוזלטר.
 6. זמן האספקה:
 7. דואר רשום – עד 14 ימי עסקים. תלוי בדואר ישראל.
 8. דואר שליחים - עד 3 ימי עסקים מיום האיסוף.
 9. למען הסר ספק, ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי-שבת, ערבי חג וחוה"מ.
 10. יום איסוף – היום בו נמסרה ההזמנה ע"י החברה למשלוח. 
 11. יום אספקה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש בעת ביצוע ההזמנה.
 12. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שצוינה ע"י הלקוח בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
 13. מועד אספקה – המועד אותו ציין הלקוח כמועד המועדף לאספקת המוצרים.
 14. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי/פייפאל של הלקוח.

כללי

 1. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר ו/או רבים, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת החברה: ת.ד 14222 באשדוד מיקוד 7704101 ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@sneakpeek.co.il.
 3. האתר הינו חנות וירטואלית ומועדון לקוחות למכירת מוצרי הלבשה, הנעלה וטיפוח המיובאים ע"י החברה. 
 4. האתר הינו בבעלות החברה והוא מנוהל על ידה.
 5. המכירה מתבצעת דרך האתר של החברה ובאמצעות הודעות דואר אלקטרוני הנשלחים ללקוחות אשר נרשמו לניוזלטר של האתר.
 6. ביצוע הזמנה ו/או רכישה ו/או הרשמה לאתר ו/או הצטרפות ללקוחות האתר ו/או הרשמה לניוזלטר של האתר ע"י לקוח מהווה את הצהרתו כי קרא את תקנון האתר ומסכים לקבל ולנהוג על פי הקבוע בתקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או הנהלת החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור בהוראותיו ובתנאיו של תקנון זה ולכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון, מתבקש הלקוח לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות של האתר לרבות הרשמה לניוזלטר.
 7. מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה ע"י הלקוח באתר ומהווה את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר, והוא בלבד המסדיר את היחסים בין הלקוח לאתר.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן כל הודעה ו/או התראה מוקדמת.
 9. תמונות המוצרים המופיעות באתר הן לצרכי המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה ו/או הנהלת האתר. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. מובהר כי החברה תעשה את מיטב היכולת על מנת להציג בפני הלקוח תמונות מדויקות ככל הניתן.
 10. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כלל המוצרים המפורסמים באתר. כמו כן, החברה אינה מתחייבת לבצע הזמנה חוזרת של מוצרים אשר לקוח ביקש לגביהם עדכון כאשר המוצר ישוב למלאי. מובהר כי לחיצה על "קבלת עדכונים" על מוצרים שאזלו מהמלאי הינה לנוחיות לקוחותינו אשר מעוניינים ברכישת מוצרים שהמלאי שלהם אזל, באופן בו יקבלו הודעת דואר אלקטרוני מיד עם חידוש המלאי. החברה אינה מתחייבת למלאי חוזר של מוצרים ובשום אופן אין לראות בהרשמה זו כתהחייבות החברה לספק את המוצר ו/או לבצע הזמנה חוזרת של המוצר. 
 11. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה. החברה עושה ככל יכולתה על מנת לוודא כי המידע המופיע באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אולם מובהר כי עלולים להופיע במידה זה, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. במצב זה, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים או שגיאות אלו או קשורה אליהן.
 12. מחירי המוצרים מופיעים על גבי המוצרים באתר ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ על פי דין, אם קיים, אך לא כוללים דמי משלוח. דמי המשלוח, אם קיימים, יתווספו למחיר המוצר בעת השלמת ההזמנה.
 13. מובהר כי הנהלת האתר ו/או החברה רשאית לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח מעת לעת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר המפורסם בעת השלמת הליך ההזמנה לרבות הוספת פרטי האשראי. היה ועודכנו המחירים טרם השלמת ההליך, יחויב הלקוח על פי המחיר המעודכן.
 14. החברה ו/או הנהלת האתר רשאים להציע באתר, בכל עת וכפי שימצאו לנכון, מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות. החברה ו/או הנהלת האתר רשאים בכל עת להפסיק ו/או לשנות ו/או להחליף מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות אלו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי.

הרשמה לאתר והליך ביצוע הזמנות

 1. על מנת לרכוש מוצרים מהאתר, לקוח יכול לרכוש כלקוח רשום או אורח. ההרשמה יכולה להתבצע טרם הרכישה באמצעות קישור "הרשמה" המופיע בחלק הימני העליון בדף הבית או לאחר בחירת המוצר ע"י מילוי פרטי הלקוח (שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון) בדף ההרשמה. במידה והגולש בחר לרכוש מוצרים מהאתר כאורח, מבלי להירשם לאתר, יהא עליו למלא פרטיו כאמור וזאת על מנת להשלים את הרכישה,. מילוי פרטים אלו מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. הרישום לאתר הינו רישום חד פעמי באמצעות טופס הרשמה לאתר אלא אם בחר הגולש שלא להירשם לאתר. במקרה זה יהא עליו לספק את פרטיו בכל פעם שיבקש לרכוש מוצרים באתר.
 3. לאחר ההרשמה ייווצר ללקוח דף חשבון אישי, שם יוכל לעקוב אחר הזמנות קודמות ולבצע רכישות חדשות. הלקוח יוכל להזמין מוצרים ללא צורך בהרשמה מחדש. לקוח ששכח את הסיסמה לאתר יוכל לבקש סיסמה חדשה באמצעות לחיצה על "שכחתי סיסמא" בדף "כניסה למשתמש קיים". סיסמה חדשה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה בעת ההרשמה. 
 4. להשלמת רכישת מוצר, לאחר מילוי פרטי הלקוח, יש להזין בנוסף לאמור לעיל את מספר כרטיס האשראי. השלמת מילוי כל הפרטים האמורים לעיל יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן: "ההזמנה").
 5. יש להקפיד למסור פרטים מדויקים ונכונים על מנת שנוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. במידה וימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח הגעת המוצרים ליעדם. במקרה שבו מוצרים שהוזמנו יושבו לחברה בשל מסירת פרטים שגויים, תחייב החברה את הלקוח בתשלום דמי משלוח וטיפול, לכן חשוב להקפיד על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.
 6. עם ביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, תשלח החברה הודעה ללקוח שהעסקה אושרה והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה. 
 7. למען הסר ספק, מובהר כי משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר ו/או את החברה. הרישום שנרשם במחשבי האתר ו/או במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולה.
 8. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה והוא יידרש לספק אמצעי תשלום אחר.
 9. לקוח אשר יבחר לשלם באמצעות חשבון פייפאל יתבקש להזין את פרטי חשבון הפייפאל שלו או לחלופין לפתוח חשבון פייפאל חדש. מובהר כי גביית התשלום על המוצרים ע"י החברה תוכל להתבצע רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש בחשבון פייפאל וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל ולא של האתר ו/או החברה.
 10. אישור סופי של ההזמנה ישלח ללקוח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי/פייפאל המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי/פייפאל וכפוף להימצאות המוצר במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה בחברת האשראי/פייפאל.
 11. לאחר הזנת פרטי התשלום יישלח אישור בדואר אלקטרוני שהזין הלקוח. אישור זה מהווה אישור קליטת הזמנה אך אינו מחייב את הנהלת האתר ו/או החברה לספק המוצר.
 12. מובהר כי פעולת הרכישה כאמור לעיל מותנית בהימצאותו של המוצר במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך מובהר כי במידה ולא צוין כי המוצר אינו במלאי ו/או במידה והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם נזק ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. למען הסר ספק, האמור בס' קטן זה כפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח את מלוא הסכום ששולם בגין המוצר, במידה ושולם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יודגש, ייתכן מצב בו פריט מסוים מוצג באתר כפריט הקיים במלאי, אך בפועל לא ניתן יהא לספק אותו. במצב זה תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר עם כך, בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה ע"י הלקוח.
 13. במקרה של מוצר שסומן כאזל מהמלאי, תהא ללקוח אפשרות להירשם באתר לקבלת עדכון במקרה של מלאי חוזר של אותו מוצר שאזל. הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, לעדכן את הלקוח באמצעות חשבונו או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני באם המוצר חזר למלאי, אך בשום אופן רישום זה לא יחייב את הנהלת האתר ו/או החברה במסירת הודעת דואר אלקטרוני ו/או בהזמנת מלאי חדש לאותו מוצר ו/או במכירת המוצר. כמו כן, הנהלת האתר והחברה לא יהיו מחויבות במכירת המוצר ללקוח שנרשם לקבלת עדכון והחברה תהא רשאית למכור המוצר, באם חזר למלאי, לכל לקוח ללא סדר עדיפויות, בין אם נרשם לקבלת עדכונים ובין אם לאו. מובהר כי עדכון כאמור בס' קטן זה הינו בגדר שירות ללקוחות האתר ו/או החברה שאינו מחייב את החברה ו/או הנהלת האתר בשום מקרה ואינו נחשב להזמנה. ללקוח אשר נרשם לקבלת עדכון לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהרשמה לקבלת עדכונים לרבות טענת ציפייה ו/או הסתמכות.
 14. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר ואינה מתחייבת לבצע הזמנה חוזרת של מלאי. החברה שומרת על זכותה לבחור אילו מוצרים לשווק ו/או למכור ו/או להחזיק במלאי ו/או לבצע לגביהם הזמנה חוזרת של מלאי ואילו מוצרים להסיר מהאתר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. במקרה של לקוח שכרטיס האשראי שלו אינו תקף, או שחברת האשראי ו/או חברת פייפאל אינה מכבדת את החיוב, או במקרה שהמוצר אינו במלאי, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה. לשם ביצוע האמור, הלקוח מתחייב למלא פרטים נכונים ומדויקים.
 16. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. במקרה של מסירת פרטים כוזבים, העושה כן עשוי לעמוד לדין.
 17. לאחר ההרשמה לאתר והסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, תהא הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, לשלוח ללקוח עדכונים שוטפים ו/או כל מידע פרסומי ו/או שיווקי מהאתר ו/או של צדדים שלישיים התאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שהוזנו ע"י הלקוח בעת ההרשמה, או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות דואר אלקטרוני והודעות אס.אמ.אס.
 18. מובהר כי החברה רשאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 19. אין אפשרות להשתמש ביותר מקוד קופון אחד בכל קניה. 

מועד אספקה ומשלוחים

 1. החברה תספק רק מוצרים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי או חשבון פייפאל כאמור לעיל.
 2. אספקת המוצר תבוצע לכתובת הלקוח הרשומה במחשבי החברה, כפי שהוזנה בעת ההרשמה לאתר או לכתובת שהלקוח הקליד בעת ביצוע ההזמנה, לפי המאוחר. לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת ע"י עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. כאמור לעיל, היעד האחרון שיוזן ע"י הלקוח יישמר במחשבי החברה ויירשם כיעד המבוקש של הלקוח.
 3. אספקת המוצרים מבוצעת באמצעות דואר ישראל/חברת שליחויות, דואר רשום או באמצעות שליח עד הבית.
 4. זמן האספקה, על פי הזמנים שנקבעו במכירה. זמנים אלו אינם חלים על מוצרים שהמלאי שלהם אזל. מובהר כי זמני השילוח תלויים בדואר ישראל/חברת השליחויות כאשר ההתחייבות למשלוחי דואר רשום הינה עד 14 ימי עסקים ודואר שליחים – ניסיון מסירה ראשון ללקוח עד 3 ימי עסקים מיום האיסוף. החברה תעשה ככל יכולתה להכין את המוצרים לאיסוף ולמשלוח תוך 2 ימי עסקים מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי/פייפאל.
 5. ימי עסקים הינם ימים ראשון עד חמישי ואינם כוללים ימי שישי-שבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד.
 6. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 7. הנהלת האתר ו/או החברה אינה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר ו/או אי אספקת המוצר אשר נגרמו כתוצאה של כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר ו/או החברה לרבות שביתות, השבתות אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים, סיבה הקשורה עם מבצע השליחות וכיו"ב.
 8. הזמנת מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל/חברת השליחויות. החברה רשאית לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום מראש עם הלקוח, אך בשום מקרה לא מתחייבת לספק השירות. הזמנה כזו אשר נתקבלה ונקלטה במחשבי האתר, אינה מחייבת את החברה באספקה. במקרה של הזמנה לאזורים בהם לא מתבצעת שליחות דואר שליחים של דואר ישראל, רשאית החברה, אך לא חייבת לשלוח את המוצר בדואר רשום. 
 9. התקנון של דואר ישראל/חברת השליחויות אשר באמצעותו מבוצעת ההובלה, יחול על כל אספקה באמצעות האתר ותחייב את הלקוח.
 10. בכל מקרה של אי אספקת המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר, יש ליצור קשר ישירות עם הנהלת האתר בכתובת info@sneakpeek.co.il לשם בירור סטטוס משלוח.
 11. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחות העל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל הכרטיס ו/או חתימתו של בעל הכרטיס על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
 12. מובהר כי במקרים בהם מבוצעת שליחות באמצעות דואר שליחים, לא מתואם מועד מסירה מראש, לכן יש להקפיד על מילוי כתובת בהם נמצא הלקוח כל היום. במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש, ולא תהא נוכחות ביעד המבוקש, ישאיר השליח פתק בו מספר טלפון ליצירת קשר לשם תיאום משלוח חדש. מקרה כזה לא כרוך בתשלום נוסף. במידה והמוצר הושב לחברה ויהא צורך בשליחה חוזרת, יחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח מלאים. מובהר כי הוראות אלה תקפות גם במקרים בהם מבוצעת שליחות באמצעות חברת שליחויות (שליח עד הבית).  
 13. לקוח אשר תיאם משלוח באמצעות דואר רשום, ולא דרש את דבר הדואר לאחר קבלת התראות מדואר ישראל, דבר הדואר יחזור לחברה. החברה תיצור קשר עם הלקוח לשם משלוח חדש ותחייב את הלקוח בתשלום דמי המשלוח מחדש.
 14. זמן האספקה החדש במקרים המתוארים לעיל ייחשב מיום תיאום המועד החדש.

ביטול עסקה, החזרת מוצרים והחלפות

 1. לקוח אשר מעוניין לבטל הזמנה יהא רשאי לעשות כך בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. ביטול העסקה יבוצע ע"י הלקוח (המזמין) בלבד ולא בידי הנמען.
 3. ביטול ההזמנה יעשה מיום ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 4. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת האתר בכתובת info@sneakpeek.co.il.
 5. בביטול הזמנה לפי הכללים האמורים לעיל ולהלן, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם כאמור בחוק הגנת הצרכן. מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר כי במקרה של ביטול לפני שליחת המוצר, יוחזרו ללקוח הכספים ששולמו (בניכוי הסך של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, כאמור לעיל) כולל דמי המשלוח ששלומו על ידו בהליך ההזמנה. במקרה של ביטול לאחר שליחת המוצר ללקוח/לנמען, הזיכוי יינתן רק לאחר קבלת המוצר במחסני החברה, בניכוי 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם כאמור לעיל ובניכוי דמי המשלוח ששולמו בעת ההזמנה. החזרת המוצר למחסני החברה תהא על חשבון הלקוח. 
 6. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח החזיר את המוצר (הנכס) באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא בדואר רשום למחסני החברה. מובהר כי המוצר יוחזר לאחר שלא נעשה בו שום שימוש, באריזתו המקורית, מחובר לתוויות והאזיקון תוך 14 יום למחסני החברה. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין בזיכוי כספי ו/או לא יקבל שובר זיכוי למימוש באתר. לחברה שיקול הדעת הבלעדי האם ליתן למזמין קרדיט לרכישה חוזרת באתר ולמזמין ו/או לנמען לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטת החברה. כמו כן, מובהר כי לחברה שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. עוד מובהר כי לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש, ללא אישור מראש של האתר וכי במקרה של החזרת מוצר לאחר שנעשה בו שימוש, יוחזר המוצר ללקוח וזה יחויב בדמי משלוח חדשים.
 7. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים המנויים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן אשר ברכישתם לא ניתן לבצע ביטול עסקה.
 8. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בנכס או אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו ללקוח ע"י האתר, יחזיר האתר ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם, בכפוף לכך שהלקוח החזיר את המוצר למחסני החברה באמצעות משלוח דואר רשום לכתובת החברה. לקוח אשר מעוניין להחליף את המוצר הפגום במוצר אחר, יצור קשר עם הנהלת האתר בדואר אלקטרוני info@sneakpeek.co.il יתאם עימם את ההחלפה וישלח את הפריט חזרה למחסני החברה בדואר רשום. לאחר קבלת הפריט במחסני החברה, תדאג הנהלת האתר לשלוח ללקוח את הפריט החדש בדואר רשום. 
 9. לקוח אשר לא הודיע לחברה ו/או להנהלת האתר על קיומו של פגם כלשהו במוצר, תוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר יהווה הודעה מטעם הלקוח כי לא נפל שום פגם במוצר וללקוח ו/או המזמין ו/או הנמען לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
 10. בכפוף לאמור לעיל, זיכוי כספי יועבר אך ורק לכרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה בניכוי הסכומים המפורטים לעיל ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי ועל פי אותם תנאים בהם בוצעה העסקה. במידה והרכישה בוצעה באמצעות פייפאל, זיכוי יועבר לחשבון הפייפאל ממנו בוצעה העסקה ובאותם התנאים בה בוצעה.
 11. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלגביהם לא שולמה תמורה כספית, כדוגמת מבצעים ו/או מתנות.
 12. מובהר כי החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 • אם יתגלה כי בעת ההרשמה נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
 • אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ו/או בהנהלת האתר ו/או החברה ו/או בעובדיה ו/או בלקוחותיה ו/או ספקיה ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 • אם נפלה טעות קולמוס בין אם במחירי המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 • אם המוצר אזל מהמלאי.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה שימוש תקין באתר.
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, מצבי חירום, שביתות ו/או השבתות ע"י נותני שירותים לרבות ספקים ושליחים ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
 • אם יתגלה כי שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר ו/או להקל ו/או לסייע לביצוע של מעשה כזה בין אם ע"י הלקוח ובין אם ע"י צד ג' כלשהו.
 • באם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
 • באם העסקה בוצעה שלא ע"י לקוח הכשיר לעשות שימוש באתר.
 1. ביטול ההזמנה יימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין בעת ביצוע ההזמנה/ההרשמה.
 2. במקרה של ביטול הזמנה עקב היות המוצר אזל מהמלאי, הנהלת האתר ו/או החברה רשאית לבטל ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה ההזמנה כאמור, האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד ו/או כל נזק אחר שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו לרבות אך לא רק בגין רכישת המוצר אצל צד ג' במחיר גבוה יותר.
 3. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל ירידת ערך הנכס או הרעה משמעותית במצבו.
 4. מוסכם כי פריטים הנמכרים במבצע ניתנים להחזרה עד 7 ימי עסקים בלבד וללא אפשרות להחזר כספי, אלא רק לזיכוי כספי או החלפה בפריט אחר ובכפוף לתנאים כאמור לעיל.
 5. החזרות וזיכוי כספי על פריטים שנרכשו במסגרת מבצע 1+1, לא ניתן יהא לקבל החזר כספי אם לא הוחזרו כל הפריטים שנרכשו באותה העסקה. החזר חלקי של פריטים שנרכשו במסגרת מבצע 1+1, מבטל את הטבת המבצע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי ו/או קרדיט למימוש חוזר באתר. ניתן יהא לבצע החלפת מידה בלבד לאותו פריט שהשתתף במבצע. סעיף זה תקף גם למבצעי "פריט שני ב- 1 ש"ח" ודומיו.
 6. במקרה של הזמנה שלא נתקבל בגינה אמצעי התשלום, החברה רשאית אך בשום מקרה לא חייבת לשמור את ההזמנה וליצור קשר עם הלקוח לשם השלמת התשלום. החברה רשאית לבטל את ההזמנה ללא מתן הודעה מוקדמת למזמין, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בקשר עם כך.
 7. פריטים שנרכשו בסכום הנמוך מ- 50 ש"ח, לא ניתן לקבל בגינם החזר כספי אלא רק קרדיט למימוש באתר בלבד. 
 8. מוצרי טיפוח, הלבשה תחתונה, לקים ועגילים אינם ניתנים להחלפה או להחזרה, בהתאם להנחיית משרד הבריאות. 
 9. החלפה ראשונה, המשלוח אליך על חשבוננו. במקרה של החלפה נוספת מאותה הזמנה, יחולו דמי משלוח. 
 10. לא ניתן לקבל החזר כספי בכרטיסי דיירקט. במקרה כזה המזמינה תקבל קרדיט למימוש באתר בלבד. 

כשירות שימוש באתר

 1. לקוח רשאי לבצע הזמנות באתר בכפוף למילוי התנאים הבאים:
 • ללקוח מלאו 18 שנים והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה וללקוח לא מלאו 18 שנים או במידה והלקוח אינו כשיר נסיבה אחרת לבצע פעולות משפטיות מחייבות, יש לצרף אישור אפוטרופוס, בכתב, לביצוע הפעולות.
 • הלקוח הינו בעל ת.ז ישראלית או דרכון זר תקפים.
 • הלקוח הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.
 • הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי (ויזה, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס), ישראלי או בינלאומי, תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות האשראי או בעל חשבון פייפאל תקף.
 • הלקוח הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני וכתובת רשומה בישראל.
 • במקרה שלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון ו/או תנאי מתנאי האתר לרבות התנאים המנויים בסעיף 5 לעיל, רשאית הנהלת האתר למנוע מהלקוח מלבצע הזמנה באתר.

אחריות החברה

 1. מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח ו/או למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או שימוש במוצר ממוצרי האתר, שלא על פי תקנון זה ו/או שלא על פי תנאי השימוש המופיעים באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז שומרת לעצמה החברה ו/או הנהלת האתר לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. כאמור לעיל, תמונות המוצרים המופיעות באתר הן לצרכי המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה ו/או הנהלת האתר. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 
 3. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כלל המוצרים המפורסמים באתר. כמו כן, החברה אינה מתחייבת לבצע הזמנה חוזרת של מוצרים אשר לקוח ביקש לגביהם עדכון כאשר המוצר ישוב למלאי. החברה אינה מתחייבת למלאי חוזר של מוצרים.
 4. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם.
 5. בכל מקרה, החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 6. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לשימוש שיעשה הלקוח עם המוצר הנרכש, שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה, לרבות ביצוע כביסות ו/או התזת מים ו/או בשמים על גבי המוצר ו/או כל שימוש אחר.
 7. הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק כלשהו, ללא יוצא מן הכלל, אשר יגרמו לקונה באתר ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה ו/או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, בקשר והכל הנובע מייצור ו/או אספקה של המוצר ואו ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו כאמור לעיל, אלא אם נכתב אחרת. כל המידע המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם, נמסרו לחברה ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.
 8. אין בהצגת הספקים ו/או המוצרים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגבי אופיים ו/או טיבם ע"י האתר.
 9. הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתם כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות והשבתות, כוח עליון, מצבי חירום, מלאי חסר, עיכובים באספקת מלאי, תקלות במערכות המחשב או במערכות הטלפונים אשר יפגעו בהשלמת הליך הרכישה או תקלות בשירות דואר אלקטרוני.
 10. ללקוח ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד ג' כלשהו לא יהיו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 11. הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי השירות באתר לא יופרע וכי לא תהיינה הפרעות, הפסקות, קלקולים ו/או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה ובקווי התקשורת ו/או תקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבינלאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. כמו כן, הנהלת האתר ו/או החברה לא יהיו אחראיים ולא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו לקוח הציע הצעה ו/או ניסה לבצע הזמנה שלא התקבלה, תהא הסיבה אשר תהא.יחד עם זאת, הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם מתחייבים לעשות את כל המאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר.
 12. הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יישאו כל אחריות בשל פעילות בלתי חוקית שתיעשה, אם תיעשה, ע"י לקוחות האתר ו/או הגולשים באתר ו/או צד ג' כלשהו בגין פעולות במהלך המכירות, שאינם בשליטתם המלאה.
 13. הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורים ואינם מתחייבים כי אותם הקישורים יובילו לאתר פעיל. כמו כן, הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לפרסומים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר.

שירות לקוחות

 1. כל שאלה ו/או בקשה הקשורה עם האתר ו/או המוצרים המוצגים באתר ו/או פעילות האתר, ניתן להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני בכתובת info@sneakpeek.co.il. הנהלת האתר תשתדל ליתן מענה לכל פניה בהקדם האפשרי.

זכויות יוצרים

 1. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בשום דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר ואין לעשות שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים של האתר ו/או בכל שירות אחר, ללא קבלת הסכמת החברה, בכתב ומראש.
 3. ככל שישנם סימני מסחר שנמסרו לפרסום ע"י החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן הפרטי של אותן החברות ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמת החברות מראש ובכתב.
 4. כל התכנים המופיעים באתר זה לרבות שם הדומיין כפופים לזכויות יוצרים עפ"י חוק.

סודיות מידע

 1. הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יעשו כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה תאפשר גישה למידע רק לעובדי החברה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 2. הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים לשמירה על סודיות המידע, ככל שניתן. במקרים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. יודגש כי החברה אינה אוגרת את מספרי כרטיס האשראי של לקוחותיה במחשבי החברה.
 4. החברה עושה שימוש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע והפרטיות של הלקוח. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL. מערכת Fire wall מתקדמת וניטור רשת 7X24. הגישה למערכת TRANZILA מוגנת ב- 3 רמות: Router Firewall, Server Firewall, שרת הסליקה עצמו אינו מחובר ישירות לרשת האינטרנט והגישה לשרת הסליקה מתאפשרת אף ורק דרך שרת נוסף המקבל את בקשות הטרנזקציות ומעבד אותן לשאילתות. 
 5. החברה עושה שימוש בחברת אינטרספייס לסליקת כרטיסי אשראי ולצורכי בדיקת ואבטחת המידע. מערכת TRANZILA הינה מובילת שוק בתחום של סליקת אמצעי תשלום לאתרי אינטרנט.
 6. טרנזילה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונוהלי אבטחת מידע לפי דרישות חברות האשראי. מערכת TRANZILA SE המשמשת פתרון "Gateway" להעברת נתונים לשב"א.
 7. מערכת TRANZILA אינה שומרת את מספר האשראי של הלקוח במסד נתונים, למעט 4 ספרות אחרונות. 
 8. פעילות המערכת מבוקרת ומתריעה על פעילות חריגה. שרת האפליקציה מופרד מרשת האינטרנט. ה- SOURCE מוגן ע"י מערכת הרשאות. תפישת אבטחת המידע הינה מושתת בליבת המערכת ונימדדת ונבחנת באופן מתמשך. 
 9. לאור פגיעותן של מערכות מסחר אלקטרוניות וגניבת כרטיסי אשראי, קיימת דרישה של חברות האשראי, מגופים המפעילים מערכות סליקת תשלומים באינטרנט, עמידה בתקן PCI (Payment Card Industry). דרישת תקן זו, הינה עמידה בתקנים קפדניים ונהלי אבטחת מידע, בעלי השלכות מערכתיות, טכנולוגיות, ארגוניות ומנהלי עבודה. 
 10. אישור עמידה בתקן מושג ע"י בחינת מערכות וביקורות אבטחה קפדניות ברשת. בדיקות האבטחה כוללות סריקת פורטים דינאמית, בדיקת פגיעות של שירותי הרשת ברמת הפורט ובדיקת פגיעות אפליקציות רשת. עמידה בתקן מעידה על יישום נוהלי אבטחת מידע קפדניים אשר מאפשרים ללקוח להיות רגוע בזמן העברת פרטי התשלום לחברות האשראי.
 11. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך באשדוד בלבד.


קנייה מהנה